Horario O Val

Supermercado
e Agrotenda
Anual
Luns a Sábado 9:00 a 21:00
Credito Inverno
Luns a Sabado 9:00 a 14:00
Luns a Venres 16:00 a 18:30
Credito Verano
Luns a Sabado 9:00 a 14:00
Luns a Venres 17:30 a 20:00

Horario Serantes

A Sección de Crédito de Serantes permanecerá fechada polas tardes.
Supermercado
e Agrotenda
Inverno
Luns a Sábado 9:00 a 14:30

16:30 a 20:30
Supermercado
e Agrotenda
Verano
Luns a Sábado 9:00 a 14:30

17:00 a 21:00
Credito Anual
Luns a Sábado 9:00 a 14:00

Faite socio

Ser socio e todo ventaxas, consultanos e se o desexas faite socio consulta

A nosa caixa de aforros

Que e a banca do O Val e que beneficios nos aporta.información

Traballa con nos

Envíanos o teu curriculum en formato Word ou PDF ou envíanolo por Fax ao 981 453 902
Lin a clausula de cesión de datos e acepto as condicions

Fund. Terra de Trasancos

logo fundación Terra de TrasancosA Fundación Terra de Trasancos

A Fundación está dedicada a obra social, en especial o seu local Fogar de Maiores (na mesma parcela da cooperativa), onde se imparte diversas actividades e ofrécense múltiples servizos profesionais.

Para máis información acceder á sua páxina Web. acceso

Buzón de Suxerencias

Utilice este formulario para achegarnos comentarios relacionados coa cooperativa.
Tamén pode achegarnos suxerencias da web, e o que lle gustaría que incluíramos. suxerencias

Novas

SERVIZOS QUE OFRECE A COOPERATIVA

LISTA DE SERVIZOS

Recordamoslle que como socio, ten dereito ó uso e disfrute dos servizos ofertados dende a Cooperativa. Ventazas que van dende o retorno do 2% das compras feitas na Cooperativa de todo o ano, ata o recibir os intereses pola aportación do capital social (necesario para ser socio) dacordo co valor legal do diñeiro, entre outras.

Están a súa diposición os seguintes servizos:

 • Creto: Entre outros, destacamos os seguintes productos financeiros:
  • Domiciliacións de nóminas e pensións.
  • Tarxetas personalizadas de creto (gratuitas)
  • Disposición de caixeiros automáticos da CAIXA XERAL sen coste algún, e caixeiros SERVIRED
  • Domiciliacións de recibos, e ingresos de cheques gratuitos
  • Transferencias gratuitas
  • Depósitos remunerados a un tipo superior ó ofertado pola banca
  • Préstamos persoáis e hipotecarios con condicións moi ventaxosas

Destacar que tanto nos productos de Aforro como nos de Endeudamento, os costes da operativa se reducen ó comparalos coa banca tradicional, dado que non aplicamos determinadas comisións tales como comisión de apertura, de estudio, cancelación, anticipos, mantemento, etc, resultando productos atlamente competitivos.

 • Supermercado e Agrotenda:

Contamos cunhas instalacións e productos que nos permiten competir coas grandes superficies comerciais, tanto no prezo como en calidad do producto.

A Cooperativa pon á disposición de todos os seus socios, unha amplia gama de productos, cun prezo moi competitivo no mercado, e por debaixo en ocasións dos marcados por grandes multinacionáis, existindo ofertas diarias visibles para o cliente. A amplia variedad de productos ofertados, cubren as necesidades diarias do cliente, estando sempre a súa disposición por si foran necesarios productos doutra categoría.

Dentro do supermercado poderemos atopar productos de Alimentación, Pequeno Electrodoméstico, Menaje, Plásticos, Droguería, Perfumería, Mercería, Zapatería e Textil.

Esta oferta se complementa coa sección de Agrotenda con artículos de ferretería, entre outros, útils e ferramentas, roupa de traballo, pinturas, pensos, fertilizantes, rego, sementes, etc.

 •  Maquinaria

Para un maior valor engadido ós socios da Cooperativa prestaselles o servizo de Maquinaria a precios competitivos, para o que dispón das ferramentas necesarias para levar a cabo as tareas de cisterna, retobato, arados, empacadora, pulpo, remolque, etc.

 • Seguros

Posibilidade de contratar a través da Cooperativa, seguros tanto persoáis (vida), como calquer outro tipo de seguro (responsabilidade civil, coche, etc)

2011set

AVISO IMPORTANTE PARA OS SOCIOS

COBRO INTERESES E DESCONTO NAS COMPRAS

AOS SOCIOS DA COOPERATIVA:

 

 • XUROS DO CAPITAL SOCIAL.TEÑEN INGRESADO NAS SÚAS CONTAS OS XUROS XERADOS POLA APORTACIÓN A CAPITAL SOCIAL(120,20€) DESDE A DATA DE ALTA COMO SOCIO NA COOPERATIVA.
 • RETORNO 2% DAS COMPRAS.TEÑEN INGRESADOS NAS SÚAS CONTAS O RETORNO DO 2% DAS COMPRAS FEITAS ATA O 31 DE DECEMBRO DE 2009  NAS SECCIÓNS DE  SUPERMERCADO E AGROTENDA DA COOPERATIVA

 ESTAMOS A TRABALLAR EN BUSCA DE MELLORAS PARA O SOCIO.

2009dec

Páxina: 1 2